دوره آموزشی C0-C2 Fixation ، سال 2017 بیروت، لبنان

دوره آموزشی Vertebral Column Resection سال 2017، بیروت، لبنان

دوره آموزشی Cervical Total Disk Replacement سال 2017، بیروت، لبنان

دوره آموزشی Thoracolumbar scoliotic deformity سال 2017، بیروت، لبنان

دوره آموزشی Vertebroplasty سال 2017، بیروت، لبنان

دوره آموزشی cervical caudal and transforaminal ESIs سال 2017، بیروت، لبنان

دوره آموزشی Posterior cervical fixation سال 2017، بیروت، لبنان

دوره آموزشی Facet sacroiliac joint injections سال 2017، بیروت، لبنان

دوره آموزشی MIS TLIF & fixation سال 2017، بیروت، لبنان

دوره آموزشی Open PLIF/TLIF interbody Fusion سال 2017، بیروت، لبنان

دوره آموزشی MIS lumbar decompression سال 2017، بیروت، لبنان

همایش سالانه انجمن بین المللی عضلانی-اسکلتی، سال 2017، بیروت، لبنان

همایش بین المللی تکنیک های پیشرفته ستون فقرات، اسپانیا 2014

پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی انجمن های جراحی مغز و اعصاب، تهران 2016

سومین کنگره جراحی هیپوفیز، تهران 2017

دوره آموزشی رویکرد کمتر تهاجمی در درمان ستون فقرات کمری، سال 2012، استانبول، ترکیه

نهمین کنگره آسیایی جراحان مغز و اعصاب، سپتامبر 2012، استانبول، ترکیه

دوره آموزشی میکروسرجری، ژوئن 2016، استانبول، ترکیه

کنفرانس سالانه بنیاد ستون فقرات اروپا EUROSPINE دانمارک 2015

کنفرانس سالانه بنیاد ستون فقرات اروپا EUROSPINE ایرلند 2017

تقدیرنامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز

گواهی انتخاب به عنوان استاد منتخب گروه آموزشی جراحی و برتر دانشکده پزشکی