ضایعات نخاعی چیست؟


نخاع یکی از قسمت های سیستم عصب مرکزی است که پیام های مختلف مغز را به اندام ها منتقل می کند. آسیب هایی که به نخاع وارد می شود موجب تغییرات در قدرت، احساس و سیستم حرکتی بدن می شود.
دلایل آسیب های نخاعی بسیار زیاد است از ضربات سنگین تا بیماری هایی مثل سرطان، عفونت و...
 آسیب وارده به اعصاب نخاعی عوارض مختلفی به همراه دارد که بستگی به آسیب وارده و محل آسیب دیده دارد. آسیب های وارده می تواند عصب مرکزی و الیاف عصبی را درگیر نماید و در قسمت های مختلف ستون فقرات خودنمایی کند از جمله گردن، سینه و کمر.
با توجه به ضایعه رخ داده درمان های مختلفی پیشنهاد می شود. درمان دارویی، توانبخشی، عمل جراحی که معمولا که برای خارج کردن اشیا خارجی یا تثبیت ستون فقرات انجام می گیرد.