دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی البرز: کرج، میدان طالقانی، بلوار طالقانی شمالی، شهرک اداری

  

دانشکده علوم پزشکی کرج به صورت زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در 1386-1385 تشکیل شده است و از سال 1389 به صورت دانشکده مستقل علوم پزشکی کرج فعالیت نموده است.

در سال 1390 با جذب اساتید مرتبط ، دانشکده پزشکی تشکیل  و مجوز پذیرش دانشجوی پزشکی با نظر موافق وزارت بهداشت صادر شد و در همان سال با مصوبه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی البرز با 4 دانشکده شکل گرفت.

اختصاص زمین و کلنگ زنی پردیس دانشگاه در سال 1391 انجام و در نهایت  در سال 1397 دانشکده پزشکی به پردیس دانشگاه منتقل شد. در این سال مجموعه گروه مامایی و رشته های مرتبط نیز به مجموعه دانشکده پزشکی افزوده شد و دانشکده در حال حاضر بیش از 180 عضو هیات علمی دارد.

دانشکده پزشکی در حال حاضرآموزش و تربیت دانشجویان رشته پزشکی ( حدود 948 نفر) و رشته مامایی(52 نفر) و4 رشته کارشناسی ارشد (میکروب شناسی، بیوتکنولوژی، مشاوره مامایی وانگل شناسی) را به عهده دارد و در 8 رشته تخصصی داخلی، جراحی عمومی، کودکان، زنان، طب اورژانس، هوشبری، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی دستیار تربیت می نماید.

دانشکده به علاوه پژوهش های علوم پایه، بالینی و مبتنی بر جامعه  را در قالب طرح های تحقیقاتی و پژوهش های دانشجویی و پایان نامه ها اجرا می کند.

بیمارستانهای آموزشی و اساتید هیات علمی، دستیاران و کارورزان بخش مهمی از ارایه خدمات سلامت با کیفیت بالا را به جامعه  را فراهم می نمایند.