من لم یشکرالمخلوق، لم یشکر الخالق، خانواده حامدوران

من لم یشکرالمخلوق، لم یشکر الخالق
جناب آقای دکتر علی برادران

خداوند را شاکریم که به فرزندمان شروین حیاتی دوباره بخشید و از حضرتعالی که در جهت درمان و معالجه فرزندمان تلاش بی دریغ نمودید کمال تشکر و امتنان را داشته و از صمیم قلب سلامتی و توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواهانیم
خانواده حامدوران