انواع تومورهای مغزی و نخاعی در کودکان

اینکه تومور مغز یا نخاع در کودکان چقدر جدی است، بستگی به درجه آن دارد. درجه I تا IV براساس آنچه سلول های تومور در زیر میکروسکوپ به نظر می رسند، تعیین می شود. درجه I حداقل جدی و درجه چهار جدی ترین است. تومورهای درجه پایین I یا II به آرامی رشد می کنند. تومورهای درجه بالا III یا IV بدخیم هستند و با رشد سریع در بافت طبیعی مغز گسترش می یابند.

تومورهای مشترک مغز و نخاع در کودکان
شایع ترین انواع تومورهای مغزی و نخاعی در کودکان، مدولاوبلاستوما و گلیوم است که شامل موارد زیر است:

-آستروسیتوم
آستروسیتوم چیست؟
آستروسیتوم ها شایع ترین نوع گلیوما هستند. این نوع گلیوما از سلول های گلیال به نام آستروسیت ها تشکیل می شود ، بیشتر اوقات در مغز (قسمت بزرگ، بیرونی مغز) مخصوصا در مخچه (قسمت تحتانی، پشتی مغز) نیز وجود دارد.
حدود نیمی از تومورهای مغزی در کودکان، آستروسیتوم هستند. آنها بیشتر در کودکان بین 5 تا 8 سال مشاهده می شود.
چهار نوع اصلی آستروسیتوم در کودکان وجود دارد:
-آستروسیتوم پیلوسیتیک نوجوانان (درجه یک): این تومور شایع ترین تومور مغزی است که در کودکان مشاهده می شود. آستروسیتوم پیلوسیتیک نوجوانان: معمولاً کیستیک (پر از مایع) است و در مخچه ایجاد می شود. برداشتن جراحی اغلب تنها درمان لازم است
-آستروسیتوم فیبریدی (درجه 2): این تومور مغزی به بافت طبیعی مغز نفوذ می کند و برداشتن از طریق جراحی را مشکل تر می کند. آستروسیتوم فیبریلا ممکن است باعث تشنج شود.
آستروسیتوم آناپلاستیک:این تومور مغزی از نوع بدخیم است. آستروسیتوم آناپلاستیک می تواند علائمی مانند ضعف، پیاده روی ناپایدار و از بین رفتن احساس را در پی داشته باشد.
Glioblastoma multiforme
(درجه چهار):  بدخیم ترین نوع آستروسیتوم است و به سرعت رشد می کند.

-گلیومای ساقه مغز
گلیومای ساقه مغز تومورهایی است که در ساقه مغز مشاهده می شود.
ساقه مغز مکانی بسیار ظریف است که در آن مسیرهای زیادی از مغز تا نخاع وجود دارد. تومورهای موجود در این مکان برای درمان بسیار چالش برانگیز هستند. اکثر تومورها در وسط ساقه مغز قرار دارند و نمی توان آنها را با عمل جراحی برداشت. اقلیتی از تومورهای ساقه مغز مطلوب تر هستند و با جراحی قابل درمان هستند.
گلیومای ساقه مغز تقریباً به طور انحصاری در کودکان رخ می دهد. گروهی که بیشتر اوقات تحت تأثیر قرار می گیرند کودکان در سن مدرسه هستند. در کودک معمولاً فشار داخل جمجمه ای افزایش نمی یابد، اما ممکن است با دید مضاعف، حرکت صورت یا یک طرف بدن یا مشکل در راه رفتن و هماهنگی مواجه شود.

علائم تومورهای مغزی در ساقه مغز (پایه مغز) ممکن است شامل موارد زیر باشد:
-تشنج
-مشکلات غدد درون ریز (تنظیم دیابت و  یا تنظیم هورمون)
-تغییرات بصری یا دید دوگانه
-سردردها
-فلج اعصاب / عضلات صورت یا نیمی از بدن
-تغییرات تنفسی
-افزایش فشار داخل جمجمه (ICP)
-عدم هماهنگی دست و پا
-از دست دادن شنوایی
-تغییر شخصیت

-اپندیموما
اپندیموما نیز از جمله تومورهای سلول گلیال هستند. آنها معمولاً در پوشش بطن ها (گذرگاه ها در مغز) یا در نخاع ایجاد می شوند. شایع ترین مکانی که در کودکان یافت می شود، در نزدیکی مخچه است. اپیدیموما ها اغلب جریان CSF (مایع نخاعی مغزی) را مسدود می کند و باعث افزایش فشار داخل جمجمه می شود. اپندیموما در مقایسه با سایر تومورهای مغزی می تواند در حال رشد آهسته باشد، اما ممکن است بعد از اتمام درمان عود کند.
تکرار اپندیموما:
عود اپندیموما منجر به تومور تهاجمی تر و مقاومت بیشتر در برابر درمان می شود. حدود 8-10٪ از تومورها در کودکان اپندیموما هستند که می توانند در ستون فقرات نیز ایجاد شوند. آنها به احتمال زیاد در حدود پنج سالگی رخ می دهند. اپندیموما از درجه پایین تا درجه بالا  وجود دارد.

-گلیوم عصب بینایی
گلیومای عصبی در اعصاب یا اطراف آن یافت می شود که از چشم ها به مغز پیام ارسال می کنند. آنها غالباً در افرادی که نوروفیبروماتوز دارند، دیده می شود. این افراد معمولاً از دست دادن بینایی و همچنین مشکلات هورمونی را تجربه می کنند، زیرا این تومورها معمولاً در پایه مغز قرار دارند که کنترل هورمونی در آن قرار دارد و از عصب بینایی بوجود می آید. به دلیل وجود ساختارهای حساس مغز و اطراف آن، جراحی این نوع بیماری ها معمولاً دشوار است.

علائم تومورهای مغزی در عصب بینایی ممکن است شامل موارد زیر باشد:
-سردردها
-تغییرات بصری یا دید دوگانه
-عدم هماهنگی دست و پا
سایر تومورهای مغزی و ستون فقرات که در کودکان یافت می شود:

-تومور کوروئیدی
تومورهای پلوروس کوروئید تومورهای نادری هستند که بیشتر در کودکان زیر دو سال رخ می دهد حدود 90٪ تومورهای کوروئید خوش خیم هستند.
این تومورها در خلط خلفی یافت می شود. با بزرگ شدن کودک، تومورهای پلوروس کوروئید می توانند باعث ایجاد هیدروسفالی، تشکیل مایع مغزی نخاعی شوند، که معمولاً به عنوان "آب روی مغز" شناخته می شود. این امر منجر به افزایش فشار روی مغز و بزرگ شدن جمجمه می شود.

-کرانیوفارنژیوما
کرانیوفارنژیوما از تومورهای خوش خیم هستند که در نزدیکی غده هیپوفیز رشد می کنند. کرانیوفارنژیوما می تواند تومورهای جامد یا کیست باشد. حدود 10-10٪ از تومورهای هیپوفیز کرانیوفارنژیوما هستند. آنها بیشتر در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان بزرگتر از 50 سال دیده می شوند. کرانیوفارنژیوما اغلب بر روی اعصاب، رگ های خونی یا قسمت هایی از مغز اطراف غده هیپوفیز فشار می آورد.

-تومور نوروپیتلیال دیسمبریوپلاستیک
تومورهای عصبی اپی تلیال دیسمبریو پلاستیک، تومورهای نادر و خوش خیم هستند که در بافت های مغز و نخاع رشد می کنند. این تومورها، که در کودکان و نوجوانان یافت می شود، می تواند باعث تشنج شود.


-تومور سلول میکروبی
تومورهای میکروبی نوعی تومور است که می تواند خوش خیم یا بدخیم باشد. آنها از سلول های جوانه زده رشد می کنند که از تخمک در زنان و اسپرم در مردان تشکیل می شود.  در طی رشد طبیعی جنین  سلول های جوانه زا معمولاً به تخمک یا اسپرم تبدیل می شوند تومورهای سلولی میکروبی اغلب در زمان بلوغ تشخیص داده می شوند و  بیشتر از دختران بر پسران تأثیر می گذارند.
-تومور نخاع
تومورهای نخاعی خوش خیم یا بدخیم در نخاع یا در نزدیکی نخاع رشد می کنند. آنها در کودکان نسبت به تومورهای مغزی کمتر دیده می شوند و در درجه اول در کودکان 10 تا 16 سال رخ می دهند.
تومورهای نخاعی ممکن است از ناحیه نخاع (اولیه) ایجاد شود یا از اعضای دیگر (متاستاتیک) به بند ناف گسترش یابد. تومورهای نخاعی متاستاتیک، که سرطانی است در کودکان بیشتر از تومورهای نخاعی اولیه است.
انواع تومورهای نخاعی:
حدود 90٪ تومورهای نخاعی اولیه در سلول های کنار نخاع شروع می شوند.
مننژیوما، یک تومور معمولاً خوش خیم و کند است که در مننژ شروع می شود - سه لایه بیرونی بافت بین جمجمه و مغز که دقیقاً زیر جمجمه از مغز پوشیده و محافظت می کند.
نوروم آکوستیک (شوانوما وستیبولار)، تومور خوش خیم و آهسته در حال رشد عصب که گوش را به مغز (عصب شنوایی) وصل می کند.
نوروفیبروما، تومور خوش خیم ناشی از اعصاب، معمولاً آنهایی که نزدیک به سطح بدن مانند اعصاب پوست یا بافت درست در زیر پوست هستند.
اپندیموما، شایعترین تومور داخل عضلانی اولیه (درون نخاع) است
حدود 10٪ تومورهای نخاعی اولیه در سلول های داخل نخاع شروع می شوند.
تومورهای مغزی و نخاعی در کودکان نیز بر اساس موقعیت آنها در مغز طبقه بندی می شوند. آنها ممکن است در موارد زیر رخ دهند:
مخچه - قسمت تحتانی مغز که تعادل، هماهنگی و کنترل دقیق عضلات را کنترل می کند (مثلاً راه رفتن)
مخچه - قسمت بزرگ و بیرونی مغز که کنترل فکر، یادگیری، گفتار، احساسات، حرکات برنامه ریزی شده عضلات و حواس را کنترل می کند
Brainstem - قسمت پایین مغز، که مغز را به نخاع متصل می کند و بسیاری از عملکردهای اساسی بدن و حرکت را کنترل می کند
نخاع - یک دسته اعصاب طولانی که در مغز شروع می شود و از طول ستون فقرات پایین می رود.

سرطان مغز کودکان
انواع تومورهای مغزی و نخاعی در کودکان ممکن است عود کنند. هنگامی که این تومورها عود می کنند ممکن است خوش خیم یا بدخیم باشند. برنامه درمانی بعد از عود به تصویر بالینی، نوع تومور و نظر متخصصان در مورد تیم سرطان بستگی دارد.