بیماری دیسک گردن چیست؟

ضعف عضلات گردني و عدم رعايت و پايين انداختن طولاني مدت و نهايتا فشار وارده بر گردن می تواند باعث بيرون زدگي دیسک های بین مهره ای گردن شود که اصطلاحا بيماري دیسک گردن گفته می شود.
این بیماری موجب درد  در گردن با انتشار به بازوها، ساعد، انگشتان، شانه و کتف می شود.
درمان بيماري ديسك گردن:
١- بي حركت كردن فقرات گردني با كلار به مدت محدود
٢- درمان دارويي
٣- فيزيوتراپي و ورزش براي تقويت عضلات گردني
٤- و نهايتا در موارد شديد و مقاوم به درمان هاي فوق جراحي توصيه مي شود.


جراحي به شيوه هاي مختلفي انجام مي گيرد:
١-جراحي از قدام: براي جراحی ديسك گردن، از قسمت جلوی گردن برش كوچكي داده مي شود و از مابين عضلات و مري و تراشه به قسمت قدامي ستون فقرات گردني دسترسي حاصل شده  و سپس تحت گايد ميكروسكوپ دیسک تخلیه می شود و لبه هاي استخواني تيز شده ( استئوفيت ) که بر روی نخاع و ریشه فشار وارد می کنند برداشته شده و در فضاي ديسك، کیج ( ديسك مصنوعيي ) قرار داده مي شود.
٢- جراحي از خلف: در برخي موارد جراحی براي بيمار از پشت گردن انجام مي شود كه این روش جراحی بيشتر برای بیمارانی انجام می گیرد که علاوه بر دیسک گردن مشکل تنگی کانال نخاعی نیز دارند. در اين روش پس از برش پشت گردن المان هاي خلفي ستون فقرات گردني در محل تنگي که به نخاع و ریشه فشار وارد کرده اند برداشته می شوند كه در برخي موارد لازم است وسيله گذاري و فيكساسيون نيز براي بيمار انجام شود.

٣- جراحی 360 درجه یا قدامي - خلفي: یکی از جراحی های سنگین گردن است که جراحی خلفی و قدامی هر دو انجام می گیرد که شامل بیمارانی می شود که تنگی های كانال نخاعي شدید گردن نیز دارند. در این روش علاوه بر جراحی از پشت گردن، جراحی از قسمت جلو نیز انجام می گیرد و دیسک تخلیه می شود.