اپاندیموما 

اپاندیموما  نوعی تومور است که می تواند در مغز یا نخاع تشکیل شود. اپاندیموما در هر سنی ممکن است رخ دهد، اما بیشتر آنها در کودکان خردسال دیده می شود. کودکان مبتلا به اپاندیموما ممکن است سردرد و تشنج را تجربه کنند. اپاندیموما که در بزرگسالان رخ می دهد به احتمال زیاد در نخاع شکل می گیرد و ممکن است باعث ضعف در قسمتی از بدن شود.
جراحی درمان اصلی اپاندیموما است. برای تومورهای تهاجمی تر یا برای تومورهایی که به طور کامل با عمل جراحی قابل برداشتن نیستند، ممکن است درمان های اضافی مانند پرتودرمانی یا شیمی درمانی توصیه شود.
در جراحی برای برداشتن اپاندیموما، جراحان مغز و اعصاب برای حذف هرچه بیشتر اپاندیموما تلاش می کنند. هدف این است که کل تومور خارج شود، اما گاهی اوقات اپندیموما در نزدیکی بافت حساس مغز یا نخاع قرار دارد که باعث می شود این مسئله بسیار خطرناک باشد و جراح از برداشتن كامل تومور منصرف شود.
اگر کل تومور در حین عمل جراحی برداشته شود، ممکن است بيمار نیازی به درمان اضافی نداشته باشد. اگر قسمتي از تومور باقی بماند، جراح مغز و اعصاب ممکن است درمان هاي دیگری را برای از بین بردن بقیه تومور توصیه کند. درمان های اضافی مانند پرتودرمانی، ممکن است برای اين موارد يا تومورهای تهاجمی تر توصیه شود.