کرانیوفارینژیوما

کرانیوفارینژیوما نوعی تومور مغزی است كه ذاتا خوش خیم است. اين تومور جزو تومورهاي خط وسط قاعده جمجمه مي باشد كه در نزدیکی غده هیپوفیز مغز رشد می کند. با رشد آهسته کرانیوفرینژیوما، می تواند بر عملکرد غده هیپوفیز و سایر ساختارهای مجاور مغز تأثیر بگذارد. کرانیوفارنژیوما در هر سنی ممکن است رخ دهد، اما بیشتر اوقات در کودکان و بزرگسالان بروز می کند. علائم این بیماری شامل تغییرات تدریجی در بینایی، خستگی، ادرار بیش از حد و سردرد است. کودکان مبتلا به کرانیوفارنژیوما ممکن است به آرامی رشد کنند و ممکن است کوچکتر از حد انتظار باشند. درمان اين نوع تومور عمدتا با استفاده از روش جراحي است، كه با استفاده از اين روش تمام یا بیشتر تومور كرانيوفارنژيوم برداشته مي شود، كه اين امر بستگی به محل و اندازه تومور و چسبندگي هاي تومور با بافت هاي مجاور حساس دارد.
جراحي كرانيوفارنژيوم بسته به شرايط بيمار و تومور به دو شيوه قابل انجام است:
١- جراحی  باز (از طريق کرانیوتومی): 
به معنای باز شدن جمجمه برای دسترسی به تومور است، كه بعد از دسترسي به تومور، ضايعه تحت گايد ميكروسكوپ با دقت و به آرامي برداشته مي شود. 
٢- جراحی با حداقل تهاجم (عمل ترانس اسفنوئید):
ابزار جراحی مخصوصی از طریق بینی بیمار وارد می شود. ابزارها از یک راهرو طبیعی به تومور عبور می کنند، بدون اینکه بر مغز تأثیر بگذارند. در صورت امکان جراحان کل تومور را از برمي دارند. اما از آنجا که غالباً بسیاری از ساختارهای ظریف و مهم در نزدیکی آن وجود دارند، پزشکان بعضاً برای اطمینان از کیفیت خوب زندگی بعد از عمل، کل تومور را بر نمی دارند. در این شرایط، سایر روش های درمانی ممکن است بعد از عمل استفاده شوند، كه بعنوان مثال مي توان به پرتودرماني بعد از جراحي اشاره كرد.